Slimme meter P1 poort uitlezen met Arduino en waarden opslaan in MySQL database

Door ThinkPad op dinsdag 19 augustus 2014 12:53 - Reacties (12)
Categorie: Electronica, Views: 3.332

Zo, het is alweer een tijdje geleden dat ik een blogpost heb geschreven (vorige was in januari 2014 over het nut van een pompschakelaar voor je vloerverwarming. Energiebesparing much?)

Vandaag eentje over het uitlezen van een slimme energiemeter met een Arduino en het opslaan van de informatie in een MySQL database.

Inhoudsopgave
Inleiding
Monitoren energieverbruik
Slimme meter
De oplossing
Arduino, PHP, MySQL code
Hardware
Baudrate & geinverteerde data
Grafisch maken van de data
Bugs & todo list
Het eindresultaat

Inleiding
Ik ben de laatste tijd bezig geweest met het omlaag brengen van m'n energieverbruik. Toen ik samen met m'n vriendin in deze woning trok (nov. '13) heb ik gelijk overal LED-lampen ingedraaid en gezorgd dat de apparaten die veel energie gebruiken zoveel mogelijk A+ of beter zijn. Elektraverbruik is daarmee al best goed, we zitten op ~140 kWh per maand met z'n 2en.

Gasverbruik heb ik ook zoveel mogelijk terug proberen te dringen, door gelijk toen ik hier kwam wonen de CV-ketel te tunen en de radiatoren waterzijdig inregelen.

Monitoren energieverbruik
Volgende stap was het monitoren, dit ging echter wat lastig. M'n woning (huurwoning uit 1988) beschikte nog over een ouderwetse draaischijf-kWh meter (1987) Deze viel nog wel uit te lezen door met een TCRT5000 IR-sensor te kijken wanneer de zwarte streep voorbij kwam. De gasmeter was echter zo oud (1987) dat deze 0,0 uitleesmogelijkheden had. Geen reflecterend vakje op het telwerk, geen magnetisch veld voor een reedcontact, NIKS.

Slimme meter
Daarom heb ik besloten om een slimme meter aan te vragen via prioriteitsplaatsing. Je betaalt dan §72,60 en dan wordt er een slimme meter bij je geplaatst.

Voordeel van de slimme meter is dat je je energieverbruik veel beter inzichtelijk kunt krijgen. De meter heeft namelijk een P1 poort waarover meterdata via een seriŽle verbinding wordt uitgestuurd. Dit kun je dan uitlezen met een commercieel product, of zelf iets bouwen. Mijn voorkeur ging uit naar het laatste. Ik ben niet vies van een beetje hobbiŽn, en een commerciŽle oplossing is vaak nogal aan de prijs (~§100).

Je kunt ook je slimme meter gratis laten uitlezen, bijvoorbeeld via Enelogic. Nadeel is echter dat je geen live verbruik hebt en de data voor elektriciteit loopt dacht ik een kwartier achter. Ook kun je niet zelf bij de data, een beetje lekker klooien met queries (hoe vaak zit m'n verbruik boven de XX watt, hoeveel kWh gebruik ik gemiddeld per dag?) is er dus niet bij.

De oplossing
Er zijn al een hoop hobbyisten die mij zijn voorgegaan hiermee. Vaak wordt er dan naar een Raspberry Pi gegrepen. Leuk, maar in mijn ogen redelijk overkill (een Raspberry draait een Linux omgeving, terwijl ik alleen wat waarden uit een seriŽel ontvangen bericht wil halen, wat ook prima met een Arduino kan). Ik wilde daarom graag iets bouwen met Arduino gezien de leuke prijs hiervan. Ik heb al een NAS (zelfbouw met XPEnology OS) draaien waar ook al een webserver + MySQL database op draait. Een plek om de ontvangen data op te slaan was er dus al.

Voor een Arduino Duemilanove en een W5100 Ethernet shield was ik op eBay samen zo'n 18 euro kwijt. De helft van wat een Raspberry Pi kost :)

Arduino code
Op basis van bestaande code heb ik een sketch gemaakt die de P1 poort uitleest en de waarden in een MySQL database op m'n NAS opslaat.

De basis was deze code. Die heb ik aangepast om tot onderstaande code te komen (met dank aan medetweakers die mij in m'n topic geholpen hebben!)

De originele code bevat ook IF statements om teruglevering van zonnepanelen op te halen. Ik heb geen zonnepanelen dus ik heb dit eruit gesloopt (scheelt vervuiling in m'n code). Mocht je dit wel willen uitlezen dan kun je het er zo weer in kopiŽren vanuit de voorbeeldcode waar ik naar link. Ook moet je nog even een aantal variabelen toevoegen in de code + het PHP script & database aanpassen.


C++:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
#include <AltSoftSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// AltSoftSerial always uses these pins:
//
// Board     Transmit Receive  PWM Unusable
// -----     -------- -------  ------------
// Teensy 2.0     9    10    (none)
// Teensy++ 2.0   25     4    26, 27
// Arduino Uno    9     8     10
// Arduino Mega   46    48    44, 45
// Wiring-S      5     6     4
// Sanguino     13    14     12

AltSoftSerial altSerial;

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192,168,4,7);
IPAddress server(192,168,4,4);
EthernetClient client;

const int requestPin = 4;     
char input; // incoming serial data (byte)
bool readnextLine = false;
#define BUFSIZE 75
char buffer[BUFSIZE]; //Buffer for serial data to find \n .
int bufpos = 0;
long mEVLT = 0; //Meter reading Electrics - consumption low tariff
long mEVHT = 0; //Meter reading Electrics - consumption high tariff
long mETLT = 0; //Meter reading Electrics - generated electricity (Solar panels) low tariff
long mETHT = 0; //Meter reading Electrics - generated electricity (Solar panels) high tariff
long mEAV = 0; //Meter reading Electrics - Actual consumption
long mEAT = 0; //Meter reading Electrics - Actual generated electricity (Solar panels)
long mG = 0;  //Meter reading Gas

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(1000);

 altSerial.begin(115200);
 delay(1000);

 Ethernet.begin(mac, ip);
 delay(1000);
 Serial.print("My IP address: ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
 Serial.print("Server IP address: ");
 Serial.println(server);
//Set RTS pin high, so smart meter will start sending telegrams
 pinMode(requestPin, OUTPUT);
 digitalWrite(requestPin, HIGH);
}

void loop() {
 long tl = 0;
 long tld =0;

 if (altSerial.available()) {
  input = altSerial.read();

// --- 7 bits setting ---
//input &= ~(1 << 7);
  char inChar = (char)input;
// --- 7 bits setting ---

//Serial.print(input); //Debug

// Fill buffer up to and including a new line (\n)
  buffer[bufpos] = input&127;
  bufpos++;

if (input == '\n') { // We received a new line (data up to \n)
 if (sscanf(buffer,"1-0:1.8.1(%ld.%ld" ,&tl, &tld)==2){
  tl *= 1000;
  tl += tld;
  mEVLT = tl;
  if (mEVLT > 0) {
   Serial.println("*** BEGIN LOOP ***");
   Serial.print("Elektra - meterstand verbruik LAAG tarief: ");
   Serial.println(mEVLT);
//mEVLT = 0;
  }
 }

// 1-0:1.8.2 = Electricity consumption high tariff (DSMR v4.0)
 if (sscanf(buffer,"1-0:1.8.2(%ld.%ld" ,&tl, &tld)==2) 
 {
  tl *= 1000;
  tl += tld;
  mEVHT = tl;
  if (mEVHT > 0) {
   Serial.print("Elektra - meterstand verbruik HOOG tarief: ");
   Serial.println(mEVHT);
//mEVHT = 0;
  }
 }

// 1-0:1.7.0 = Electricity consumption actual usage (DSMR v4.0)
 if (sscanf(buffer,"1-0:1.7.0(%ld.%ld" ,&tl , &tld) == 2)
 { 
  mEAV = (tl*1000)+tld;
  if (mEAV > 0) {
   Serial.print("Elektra - actueel verbruik (W): ");
   Serial.println(mEAV);
//mEAV = 0;
  }
 }

// 0-1:24.2.1 = Gas (DSMR v4.0) on Kaifa MA105 meter
 if (strncmp(buffer, "0-1:24.2.1", strlen("0-1:24.2.1")) == 0) {
  if (sscanf(strrchr(buffer, '(') + 1, "%d.%d", &tl, &tld) == 2) {
   mG = (tl*1000)+tld; 
   Serial.print("Gas - meterstand (liters): ");
   Serial.println(mG);
   Serial.println("");
  }
 }


// Empty buffer again (whole array)
 for (int i=0; i<75; i++)
  { buffer[i] = 0;}
 bufpos = 0;


}
if (input == '!') {  //uitroepteken geeft einde van telegram aan, dus we gaan data versturen
 httpRequest();
 mEVLT = 0;
 mEVHT = 0;
 mEAV = 0;
 mETLT = 0;
 mETHT = 0;
 mEAT = 0;
 delay(1000);
 client.stop();
}    
}
}

void httpRequest() {
// if there's a successful connection:
 if (client.connect(server, 80)) {
  client.print("GET /www/slimmemeter/p1.php?mEVLT=");
  client.print(mEVLT);
  client.print("&mEVHT=");
  client.print(mEVHT);
  client.print("&mEAV=");
  client.print(mEAV);
  client.print("&mG=");
  client.print(mG);
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.println("Host: 192.168.4.4");
  client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
//Request complete; empty recieve buffer
while (client.available()) { //data available
char c = client.read(); //gets byte from ethernet buffer
}
client.println();
Serial.println("----------------------------Versturen naar database--------------------------");
Serial.println("Connection OK!");
Serial.print("GET /www/slimmemeter/p1.php?mEVLT=");
Serial.print(mEVLT);
Serial.print("&mEVHT=");
Serial.print(mEVHT);
Serial.print("&mEAV=");
Serial.print(mEAV);
Serial.print("&mG=");
Serial.println(mG);
Serial.println("-----------------------------------------------------------------------------");
Serial.println();
Serial.println("*** EINDE LOOP - Wachten op volgende telegram vanuit slimme meter ***");
} 
else {
 Serial.println("Connection failed");
 client.stop();
}
}

Pas indien gewenst het MAC-adres en IP-adres van de Arduino aan (regel 17 & 18). Ook wil je waarschijnlijk het IP-adres van het apparaat waar je MySQL op draait aanpassen (regel 19). Dit IP-adres moet je ook op regel 183 aanpassen.

Ik maak overigens gebruik van de AltSoftSerial library. Arduino heeft in z'n eigen libraries de SoftwareSerial library, maar die geeft met het ontvangen van telegrammen vanuit de slimme meter problemen. Berichten kwamen verminkt of maar half binnen. Met de AltSoftSerial is dit verholpen. Hardware serial is nog beter, maar dan kun je de Arduino niet meer via USB monitoren omdat die dezelfde pinnen gebruikt (pin 0, 1)

Het resultaat van bovenstaande sketch is dat er zodra een telegram binnenkomt bij de Arduino, hij de interessante waarden hieruit haalt en daarna een PHP bestand op m'n NAS aanroept via een GET request, met in de URL de waardes die we willen weten uit het P1 telegram.

Het PHP bestand bevat de volgende code:

PHP:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php
$MyUsername = "arduino"; // enter your username for mysql
$MyPassword = "arduino"; // enter your password for mysql
$MyHostname = "localhost";   // this is usually "localhost" unless your database resides on a different server

$dbh = mysql_pconnect($MyHostname , $MyUsername, $MyPassword);
$selected = mysql_select_db("p1",$dbh);

$mEVLT = ($_GET["mEVLT"] / 1000);
$mEVHT = ($_GET["mEVHT"] / 1000);
$mG = ($_GET["mG"]/ 1000);


    // Prepare the SQL statement
$SQL = "INSERT INTO p1.readings (id, time, laag_tarief, hoog_tarief, huidig_verbruik, gas) VALUES (NULL, NULL, '".$mEVLT."', '".$mEVHT."', '".$_GET["mEAV"]."', '".$mG."')";   
$SQL1 = "DELETE FROM `p1`.`readings` WHERE `readings`.`huidig_verbruik` = 0 OR `readings`.`huidig_verbruik` > 3680"; //Verbruik is nooit 0, en kan maximaal 3680W zijn (16A x 230V) Waardes die hierbuiten vallen verwijderen
$SQL2 = "DELETE FROM `p1`.`readings` WHERE `readings`.`laag_tarief` = 0 OR `readings`.`laag_tarief` < 16.750 OR `readings`.`laag_tarief` > 100.000"; //Meterstand kan nooit 0 zijn en kleiner zijn dan huidige stand van 16.750 of groter dan 100.00 (om onrealistische waarden eruit te halen)
$SQL3 = "DELETE FROM `p1`.`readings` WHERE `readings`.`gas` = 0"; //gasmeterstand kan nooit 0 zijn, waarden die 0 zijn verwijderen
$SQL4 = "DELETE FROM `p1`.`readings` WHERE `readings`.`huidig_verbruik` < 61"; ////mijn idle verbruik is 61w, waarden die hieronder vallen negeren (kloppen niet)


    // Execute SQL statement
mysql_query($SQL);
mysql_query($SQL1);
mysql_query($SQL2);
mysql_query($SQL3);
mysql_query($SQL4);

?>


De database (p1) heeft ťťn tabel, welke er als volgt uitziet:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+-----------------+-------------+------+-----+-------------------+----------------+
| Field      | Type    | Null | Key | Default      | Extra     |
+-----------------+-------------+------+-----+-------------------+----------------+
| id       | int(11)   | NO  | PRI | NULL       | auto_increment |
| time      | timestamp  | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP |        |
| laag_tarief   | varchar(20) | NO  |   | NULL       |        |
| hoog_tarief   | varchar(20) | NO  |   | NULL       |        |
| huidig_verbruik | varchar(10) | NO  |   | NULL       |        |
| gas       | varchar(20) | NO  |   | NULL       |        |
+-----------------+-------------+------+-----+-------------------+----------------+

Alles lekker lui als varchar :X Moet nog even verder optimaliseren, meterstand elektra kunnen waarschijnlijk wel als DECIMAL(6,3) en gas als DECIMAL(5,3). Huidig verbruik weet ik nog niet. In het telegram staat hij als '1-0:1.7.0(02.267*kW)'. 2 voor de komma, en 3 erna. Maar DECIMAL(2,3) mag van MySQL niet.... Aantal voor de komma moet groter zijn dan aantal na de komma.... Nog even zoeken welk datatype beste is. En even kijken of ik misschien output van de Arduino op het datatype moet aanpassen.

Zoals je overigens ziet sla ik alleen verbruikswaarden op. Ik heb namelijk geen zonnepanelen, dus opbrengst cijfers doe ik niks mee. Als je dat wel zou willen dan kun je de Arduino sketch, het PHP bestand en de database eenvoudig aanpassen en de extra velden voor opwek toevoegen.

Hardware

De hardware is eenvoudig.
Je prikt het Ethernetshield op de Arduino en sluit een kabel vanaf de slimme meter op je Arduino aan.
De P1 poort van de slimme meter is eigenlijk gewoon een RJ11 telefoonconnector. Je kunt hiervoor eenvoudig zelf een kabel maken. De pinout vind je hier.

De kabel sluit je op de volgende manier op je Arduino aan:

code:
1
2
3
4
5
6
7
+--------------+---------+
| Slimme meter | Arduino |
+--------------+---------+
| RTS (2)   | +5V   |
| GND (3)   | GND   |
| RxD (5)   | D8   |
+--------------+---------+


Hiermee zou je de slimme meter moeten kunnen uitlezen.

Baudrate & geÔnverteerde data
Bij mij is er een Kaifa MA105 meter geplaatst. Deze spuugt de data uit op een baudrate van 115200 ipv de 9600 die de meeste meters gebruiken. Het protocol is bij mij gewoon 8N1, bij andere meters is het vaak 7N1. De baudrate pas je aan op regel 40. (van 115200 naar 9600 indien nodig). 7N1 bits instellen ipv 8N1 kun je doen door de dubbel foward slash (/) op regel 62 (voor 'input') weg te halen. Het blijkt dat de Kaifa MA105 de data geinverteerd uitspuugt. Ik heb daarom met een transistor nog een schakeling gemaakt om de data weer non-inverted te krijgen. Zover ik weet kun je in de AltSoftSerial helaas niet aangeven dat de data geinverteerd is. Daarom is een hardware oplossing benodigd. Dit kan met een simpele transistor en een weerstand van 10k (schema).

Grafisch maken van de data
Nu de Arduino aan het loggen is wil je natuurlijk ook zien wat je energieverbruik is. Een tabel vol met cijfertjes zegt je waarschijnlijk weinig. Ik heb voor mijzelf een opzetje gemaakt met Highcharts. Met Highcharts kun je redelijk eenvoudig grafieken tonen.

Om deze blogpost niet teveel te vervuilen met lange lappen code heb ik de code voor het tonen van de grafiek hier geplaatst. De code zal vast niet heel netjes zijn opgesteld (ik ben geen fulltime programmeur, puur hobby dit) maar voor mijn doeleinde werkt het prima. Ook is alleen het huidige elektraverbruik zichtbaar. Gasverbruik doe ik nog niks mee.

Bugs & todo list
Ik ben geen fulltime C++ programmeur, ik doe dit voor m'n hobby. Helaas heeft dit tot gevolg dat de code nog wel een aantal bugs bevat op het moment:
- Het actuele verbruik wordt geregeld als '0' opgeslagen in de tabel, terwijl er wel stroomgebruik is
- De meterstand voor elektra wordt soms als een gigantisch hoog getal weggeschreven in de tabel

Todo list:
- Sketch aanpassen zodat meterstanden eens per minuut worden weggeschreven ipv elke 10sec (beetje overkill).
- Iets verzinnen dat ik nog wel steeds elke 10sec het huidige verbruik kan blijven opvragen na aanpassen wegschrijf-interval naar 1 min. Misschien huidig verbruik via JSON uitspugen als bepaalde URL van Arduino wordt opgevraagd. Is wat efficienter dan elke 10sec MySQL lastigvallen.
- Sketch stabieler maken zodat extreem hoge meterstanden en plotseling huidig verbruik van 0 niet meer voorkomen ipv in PHP script laten opruimen :X

Ik ben dit nog aan het uitzoeken, discussie daarover loopt in het topic. Opmerkingen of verbeteringen mbt de Arduino code ook graag daar plaatsen. Reacties op de PHP/MySQL/grafiek mogen hier, dat staat los van de Arduino sketch.

Eindresultaat
http://tweakers.net/ext/f/Qg878aFt7IlrV86y2jJAUF6C/full.png
Het eindresultaat. De vaak terugkomende piekjes is de koelkast die 90W gebruikt als hij aanslaat.
De piek tussen 6:00 en 8:00 is de waterkoker, die om 11:00 de magnetron.
Ik heb nog last van bovengenoemde bugs, ik heb met een handmatige query de grafiek even wat netter gemaakt ;)

Disclaimer:
Ik ben niet verantwoordelijk voor schade aan je slimme meter, jezelf, je Arduino of andere zaken betrokken in dit project. Uitvoeren op eigen risico!

Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

Door ThinkPad op vrijdag 24 januari 2014 10:37 - Reacties (21)
Categorie: Tips & Tricks, Views: 6.978

Mijn ouders hebben vloerverwarming in hun huis. Om het water rond te pompen door de leidingen zit er op het vloerverwarming (VV)-systeem een pomp. Ik kwam een tijdje terug op internet een site tegen over energie besparen. Hier stond dat VV-pompen vaak 24/7 draaien. Ook bij mijn ouders was dat het geval.

In de oude situatie draaide de pomp 24/7 @ 67W. Dat is goed voor 587 kWh per jaar, en kost dan §130 op jaarbais (bij een prijs van §0,22/kWh)
Omdat de installatie bij mijn ouders maar uit 3 leidinglussen bestaat bleek na enig onderzoek dat de pomp ook wel een stand lager kon omdat er dan nog steeds genoeg stroming was door de leidingen. Het verbruik is hierdoor al gezakt naar 53W. Dit bespaart al 27 euro op jaarbasis!
De pomp draaide echter nog steeds 24/7. Ik vroeg mij af: "Als de ketel geen warm water aanvoert, waarom is het dan nodig om de pomp het water te laten circuleren?"

Oplossing hiervoor werd gevonden in een pompschakelaar (ECO Pump Switch HY-02). De pompschakelaar steek je in het stopcontact, de stekker van de pomp in de schakelaar en de bijgeleverde temperatuursensor klem je op de leiding die het warme water vanaf de ketel aan de VV-verdeler voedt (even voelen welke buis het warmste is als CV-ketel aanstaat). Wat de pompschakelaar doet is simpelgezegd:
IF aanvoerleiding >= '33 graden' THEN pomp = aan, ELSE pomp = uit
In de zomer staat de verwarming uit en de pomp dus ook. Je hebt daarom kans dat de pomp intern gaat roesten en daardoor vast gaat zitten. Een simpele tijdschakelaar gebruiken om de pomp te schakelen is hierdoor af te raden. Om vastzitten te voorkomen zal bovengenoemde pompschakelaar de pomp eens in de 24h even laten draaien om dit te voorkomen.
Inpluggen en nooit meer naar om hoeven te kijken dus!

Het aantal draaiuren van de pomp is nu lastiger te berekenen, maar als we uitgaan dat de ketel tussen 6:00 - 22:00 gebruikt zal worden (dat is het klokprogramma wat in de kamerthermostaat zit) dan kom je op 16 uur.

53W bij 16 uur per dag is op jaarbasis 310 kWh, en kost dan §68,20. Het verbruik is dus bijna gehalveerd ten opzichte van de oude situatie waarin de pomp 24/7 stond te draaien!
En dit is dus een groffe berekening van 16 uur op een dag. In werkelijkheid zal het veel minder zijn omdat de ketel immers niet 16 uur staat te draaien. Ook draait in de zomermaanden de verwarming niet, en zou het dus zomaar kunnen zijn dat hij 3 maanden niet gebruikt wordt. Het daadwerkelijke verbruik is dus veel minder.

Al met al is de conclusie dat je een pompschakelaar binnen de kortste keren hebt terugverdiend!! (in ons geval een halfjaar). Als je pomp een hoger vermogen heeft is dit nog sneller, de besparing is dan immers groter.

Wat ook wel handig is om te weten, is dat sommige ketels zijn uitgerust met een connector waar je een tweede pomp op kan aansluiten. Je zou daar de pomp van de vloerverwarming mee kunnen laten schakelen. Op die manier draait hij alleen als de CV-ketel in bedrijf is. Onze ketel (Remeha Calenta) heeft dit helaas niet, je moet dan een extra module inbouwen. Die module is duurder dan deze pompschakelaar dus vandaar dat we hiervoor hebben gekozen. Ook is een pompschakelaar die op temperatuur werkt universeel, mocht er ooit een andere ketel komen dan hoeft er aan deze setup niks gewijzigd te worden. Kijk even in je handleiding van je ketel of jouw ketel de mogelijkheid heeft voor een externe pomp. Scheelt weer het aanschaffen van een pompschakelaar. Wel even opletten dat het relais in je ketel het pompvermogen aankan!

Bij ons is de VV-verdeler geplaatst in een koude garage, op de planning staat nog om de blootliggende leidingen te voorzien van buisisolatie. Op die manier kan er nog een paar % gas bespaard worden. Om de verdeler zit al wel een omkasting met dik isolatiemateriaal.

Trek ook eens het schot van je berging o.i.d. open waar je VV-installatie zit en onderzoek hoe het bij jou thuis geregeld is!
d:)b d:)b d:)b

Laat weten wat je van deze blogpost vind door te stemmen
http://codecaster.nl/got/rmb/star1.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star2.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star3.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star4.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star5.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/stats.gif
Met dank aan CodeCaster

Server status stoplicht met Arduino

Door ThinkPad op maandag 29 april 2013 22:13 - Reacties (8)
Categorie: Electronica, Views: 2.223

Inleiding
Ik heb al een tijdje het pakket "PRTG" draaien. Dit is een handig pakket om diverse apparaten mee te monitoren. Ik heb het programma ingesteld naar wens, en een notificatie ingesteld zodat ik een mailtje krijgt als er iets mis is.

Voor elk apparaat dat je monitored kun je triggers instellen, zo heb ik bijv. een trigger ingesteld dat er een waarschuwing moet worden geven als een bepaalde SMB share van m'n fileserver offline is (anders kan de rest van het gezin geen film kijken haha :+ ). Of een trigger die continu naar poort 1723 van m'n VPN virtuele machine luistert, om te kijken of m'n VPN verbinding nog online is. Of een trigger die kijkt of de Crashplan service op een bepaalde VM nog draait, en indien dat niet zo is; automatisch herstart. Mocht het dan nog niet werken > alarm.

Het leuke van PRTG is dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Je kunt op heel veel manieren informatie opvragen, en mocht jouw functionaliteit er niet tussen zitten dan zou je zelf een PHP scriptje o.i.d. kunnen maken, en dmv een HTTP sensor de informatie daarvan opvragen.

Oke, maar je had het over Arduino? Hoe/wat dan?

Terug naar het project: Notificaties kreeg ik dus al via de mail. Ik ben sindskort echter ook wat beginnen te spelen met Arduino, en het leek mij wel leuk om in ťťn oogopslag te kunnen zien hoe mijn apparatuur er voor staat. PRTG kent van zichzelf al 3 categorien: OK, Warning, Critical. Dit valt natuurlijk prima te vertalen naar een stoplicht! (Groen, Oranje, Rood). Ik heb eventjes op Marktplaats gekeken voor een echt stoplicht, maar dan praat je over een unit van een meter hoog, dat werd mij toch iets te gek :D

Vandaar dat ik dit heb gemaakt, dit komt in een hoek van m'n kamer te hangen, en zo kan ik ook zonder een PC scherm voor m'n neus te hebben, zien hoe m'n apparatuur er voor staat.

De hardware

De hardware is eigenlijk best simpel:
 • 1x een Arduino Nano
 • 3x TIP120 NPN transistor
 • 1x ENC28J60 Ethernet shield
 • 3x LED Indicator Pilot Signal Light Lamp 12V
 • 1x voeding voor het geheel
 • 1x Lasdoos om het geheel netjes in weg te werken
 • 3x 100-220 Ohm weerstanden om tussen Arduino en transistoren te plaatsen
Meeste komt vanuit China via eBay, voor een habbekrats.

Het hardware verhaal is niet heel interessant om te vertellen, het is eigenlijk gewoon dit schema: https://learn.adafruit.com/assets/2693 maar dan met een losse voeding voor de LEDs. De grijze draad naar de Arduino gebruik ik dus niet, deze komt rechtstreeks vanaf mijn voeding. Denk erom dat je de GND van de voeding ook aan de GND van de Arduino aansluit, anders werkt het niet.

Werking van het geheel

Het idee is dat PRTG een bepaalde URL aanroept op de Arduino met een bepaalde GET parameter. De Arduino zal vervolgens actie ondernemen, en de desbetreffende LED inschakelen. Bij het opstarten van de Arduino laat hij 1 voor 1 alle lampen even branden zodat je weet dat ze alle 3 nog werken ;) Daarna springt hij standaard op groen, totdat hij een verzoek binnenkrijgt.

Instellen van de triggers/notificaties

Het aanmaken van een trigger in PRTG is simpel, ga hiervoor naar "Setup" > "Account instellingen " > "Notificaties"

Daar maken we voor elke 'state' een notificatie aan:

Naam notificatieGebruikte URL
Arduino stoplicht state=criticalhttp://<arduino_ip>/?state=critical
Arduino stoplicht state=warninghttp://<arduino_ip>/?state=warning
Arduino stoplicht state=okhttp://<arduino_ip>/?state=ok


Daarna kunnen we voor een apparaat, of een hele groep de notificaties instellen, ik heb dit als volgt gedaan voor de groep waar al mijn apparaten zich in bevinden:
 • Als sensor is Fout voor 60 seconden, voer uit Arduino stoplicht state=critical
 • Als conditie blijft bestaan voor 300 seconden, voer uit Arduino stoplicht state=critical en herhaal elke 1 minuten
 • Als conditie verdwijnt, voer uit Arduino stoplicht state=ok
Hierna maak je nog een trigger, ditmaal voor 'warning', maar uiteraard stel je dan in de bovenste 2 regels 'warning' in, ipv 'critical' ;) Ik heb er voor gekozen om de trigger elke minuut te herhalen, mocht de Arduino z'n voeding kwijtraken dan springt hij binnen een minuut weer op de juiste status (anders zou hij op groen blijven staan)

Je kunt bij het aanmaken van de notificaties ook gelijk een test doen, probeer dit even, anders heb je nog niks aan dit hele verhaal :+
Eindresultaat

Arduino stoplicht
Klik voor groter


Arduino stoplicht
Klik voor groter

Totale kosten waren rond de 19 euro. Arduino rond de 10 euro, lampjes 5 euro, netwerkmodule 4 euro. En dan nog wat klein spul zoals bedrading, lasdoos etc.

To-do list/wish list
 • Op dit moment schakel ik de stroom gewoon uit 's avonds, misschien dat ik daar nog wat anders op ga verzinnen, al werkt het voor nu prima. Geen idee of het kwaad kan voor de Arduino namelijk
 • Het script werkt nu nog maar een kant op, het werkt alleen als de PRTG server impulsen blijft sturen. Ik wil het nog zo maken dat de Arduino de PRTG server ook om de minuut een ping stuurt, en als dat niet lukt > rode lamp aan
Arduino CODE: http://pastebin.com/QNY4Sxib
Mijn dank gaat uit naar foekie01 voor het meedenken: http://gathering.tweakers...message/40168331#40168331

Je hebt ook de ENC28J60 library nodig, die kun je hier vinden: http://jeelabs.net/projects/ethercard/wiki

Laat weten wat je van deze blogpost vind door te stemmen
http://codecaster.nl/got/rmb/star1.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star2.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star3.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star4.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star5.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/stats.gif
Met dank aan CodeCaster

HOWTO: Batterijniveau van een UPS aangesloten via USB uitlezen met WMI

Door ThinkPad op dinsdag 05 februari 2013 19:28 - Reacties (0)
Categorie: WMI, Views: 3.164

In m'n vorige blog (ThinkPad's TweakBlog: HOWTO: Hardware temperaturen monitoren met PRTG onder Windows schreef ik over het uitlezen van hardware temperaturen via WMI (aangeleverd door Open Hardware Monitor).

Ik heb aan m'n thuisserver een UPS hangen, voor het geval dat de stroom uitvalt. Dit is een Back-UPS 500. Deze is aangesloten via USB. Mijn server draait op Windows Server 2008 R2 x64, en als je dan een Back-UPS hebt is dat een vrij vervelende situatie. Het zit namelijk zo:
Als je onder Server 2008 een APC UPS wilt uitlezen dan kun je dat doen met PowerChute Business Edition. Deze software sluit dan netjes je PC af als hij een stroomstoring detecteert. De Business versie ondersteunt alleen geen UPS'en van de Back-UPS serie. Eigenlijk is de Back-UPS ook een thuismodel ;)

De Back-UPS lees je normaal gesproken (op een OS voor thuisgebruik zoals XP, Win 7) uit met PowerChute Personal Edition. Maar die versie wil weer niet draaien op Server 2008. Ik zat dus een beetje in de knoop. Gelukkig heeft Windows zelf ook een basic UPS service draaien waarmee het afsluiten prima gedaan wordt.

Maar een echte Tweaker wil natuurlijk specs!!1111!!einzz. En dat lukt met de standaard Windows UPS service niet.

Gelukkig houdt Windows via WMI ook allerlei dingen bij. En ook het batterijniveau e.d.

Door de query
SQL:
1
SELECT EstimatedChargeRemaining FROM Win32_Battery
nu als Custom WMI Sensor in PRTG toe te voegen kunnen we heel makkelijk het batterijniveau uitlezen. Nog even een notificatie instellen (zodat PRTG een waarschuwing geeft als het batterij niveau onder de ingestelde threshold is), en klaar is kees!

Hoe je een Custom WMI Sensor aan PRTG toe kunt voegen kun je in m'n vorige blogpost lezen (je moet onder andere .wql bestand aanmaken met daarin de query)

Resultaat: http://tweakers.net/ext/f/X9cDbuzXasBFeTQoldhlPmNB/full.png (UPS is bezig met opladen).

Als je een Smart-UPS hebt gaat dit verhaal niet echt op natuurlijk, dan kun je gewoon de APC PowerChute Business Edition gebruiken, of als je een UPS hebt met netwerkkaart dan kun je die in PRTG uitlezen via SNMP

Laat weten wat je van deze blogpost vind door te stemmen
http://codecaster.nl/got/rmb/star1.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star2.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star3.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star4.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star5.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/stats.gif
Met dank aan CodeCaster

HOWTO: Hardware temperaturen monitoren met PRTG onder Windows

Door ThinkPad op zondag 25 november 2012 16:32 - Reacties (3)
Categorie: WMI, Views: 4.501

Update: Blijkbaar zorgt PRTG ervoor dat je schijven niet in spindown gaan, hier kwam ik na een tijdje achter: [Server 2008] Hardeschijf gaat niet in standby? Ik raad je dan ook af om deze blogpost te gebruiken!
Inleiding


Er zijn hier op Tweakers.net waarschijnlijk een hoop mensen, die net zoals ik, ook een thuisservertje hebben draaien.

Ik draai een thuisservertje op Windows 2008 R2 Standard x64 , met hierin middels Hyper-V enkele virtuele machines (3x XP en 1x Debian). Een van de XP virtuele machines heb ik ingericht als monitoring vm, hierin draait het monitoring pakket "PRTG".

Dit is een erg leuk pakket wat van allerlei apparaten dingen bij kan houden, en daar mooie grafiekjes van kan maken. Denk onder andere aan het internetgebruik (WAN poort van router uitlezen via SNMP). Of ping responsetijden van virtuele machines, schijfgebruik etc. Teveel om op te noemen! En het mooiste van dit pakket, is dat het gratis is! :*) (freeware versie ondersteunt 10 sensoren).

Ik had dit pakket al een tijdje draaien naar volle tevredenheid, maar wat ik eigenlijk mistte waren de temperaturen van mijn serversysteem. Als je een server moederbord in gebruik hebt dan kun je de temperaturen van allerlei sensoren waarschijnlijk eenvoudig uitlezen via SNMP, maar helaas beschikt het desktop bordje wat ik in gebruik heb ( pricewatch: Intel Desktop Board DH67BL (B3) daar niet over.


Open Hardware Monitor to the rescue!


Ik kon met Open Hardware Monitor wel de temperaturen uitlezen, maar dan moest ik telkens via Remote Desktop inloggen om het een beetje in de gaten te houden. Later ontdekte ik dat er ook een webinterface in OHM zit. Dat was al een stap vooruit. Maar ik wou graag de temperaturen bijhouden in PRTG, zodat ik een waarschuwings mailtje kon laten versturen als het systeem te warm wordt.

Ik heb een tijdje gezocht of de webinterface van OHM misschien JSON formaat uitspuugde (dan kan je namelijk redelijk eenvoudig de JSON URL toevoegen in PRTG). Ik kwam wel enkele hits tegen, maar niks wat ik zo kon gebruiken.


Hť! Open Hardware Monitor ondersteunt WMI !


Toen kwam ik tot de ontdekking dat OHM een eigen WMI provider aan boord heeft (root\openhardwaremonitor) . Toen viel het kwartje, en kon ik eenvoudig in PRTG een WMI sensor toevoegen! Hoe je een eigen WMI sensor toevoegt in PRTG lees je hier: http://www.paessler.com/k...m-wmi-sensors-for-dummies


De juiste WMI waarde vinden


Om nu uit te vinden welke WMI waarde ik moest invoeren heb ik Paessler WMI Tester laten draaien. Op je eigen PC draait dit zonder problemen, maar om de WMI informatie van een PC in je netwerk uit te kunnen lezen moet je eerst zorgen dat de user die je in PRTG gebruikt machtigingen hiervoor heeft op de PC die je wilt uit lezen. Hoe dit moet lees je hier: http://www.poweradmin.com/help/enableWMI.aspx (rechtermuisknop op mapje "openhardwaremonitor" klikken, en dan daar de gebruiker die je in PRTG gebruikt de bijbehorende rechten geven).

Wanneer je dat gedaan hebt kunnen we het WMI Tester programma gaan gebruiken om te kijken of we de PC kunnen bereiken. Gebruik hiervoor de volgende instellingen:
Afbeelding WMI Blogpost
Klik voor groter formaat

Als het goed is, zou je dan een overzicht moeten krijgen van alle sensoren die Open Hardware Monitor uit kan lezen op de server PC.

Vervolgens zie je in het overzicht de matchende waarde die je ook in de GUI van Open Hardware Monitor ziet. In het blauw heb ik de "InstanceId" omcirkeld. Deze gaan we later gebruiken bij het toevoegen van de sensor aan PRTG
Afbeelding WMI Blogpost
Klik voor groter formaat

Troubleshooting


Als je zover bent gekomen: Mooi! Lees verder! Krijg je echter meldingen als "Access denied" kijk dan eens op deze link: http://www.paessler.com/k...rrors-when-monitoring-wmi


WMI WQL Script voor PRTG aanmaken


Nu kunnen we een WMI script gaan maken die PRTG later kan gaan gebruiken. Ga hiervoor naar de map
code:
1
C:\Program Files\PRTG Network Monitor\Custom Sensors\WMI WQL scripts
. Maak daar een nieuw .wql bestand aan (ik heb hem cpu_temp.wql) genoemd. Plak hierin de volgende query:
SQL:
1
SELECT Value FROM Sensor WHERE InstanceId = '<#PH1>'
. Sla het bestand op, en ga naar de webinterface van je PRTG installatie.


De nieuwe sensoren toevoegen in PRTG


Ga dan naar Sensoren > Sensor toevoegen > Voeg sensor aan een bestaand Apparaat toe. Kies hier je server. Voer dan de volgende opties in:
Wat te Monitoren? > Custom Sensors
Doel Systeem Type? > Windows
Gebruikte Technologie ? > WMI

Kies dan voor de sensor "WMI (Klant Specifiek)". Je komt dan op het volgende scherm:
Afbeelding WMI Blogpost
Klik voor groter formaat

Als je alle rode velden hebt ingevuld met de waardes naar keuze, dan komt er na een tijdje ongeveer zo'n grafiek uitrollen:
Afbeelding WMI BlogpostKlik voor groter formaat


Nu wijst het natuurlijk voor zich, dat je de waarde PH1 kunt vervangen voor de "InstanceId" waarde die correspondeert met de sensor naar keuze uit Open Hardware Monitor.


Evt. tweaking


Nu je de sensor(en) hebt toegevoegd kun je er nog wat aan tweaken, zoals de decimalen weghalen (OHM meet toch maar met 2 cijfers voor de komma geloof ik), en een notificatie instellen zodat je een mailtje krijgt als de waarden de ingestelde grens <X> overschrijden. Dit zal ik niet behandelen in deze tutorial, omdat het meer PRTG algemeen is.


Voetnoot


Je kunt Open Hardware Monitor zelf helaas niet binnen een VM draaien. Dit heb ik ook geprobeerd, maar dan leest hij dus geen temperaturen uit. Deze tutorial is dus alleen voor mensen die een variant van Windows met een desktop draaien (de Hyper-V core versie gaat dus ook niet lukken denk ik).

Happy tweaking! :w

Laat weten wat je van deze blogpost vind door te stemmen
http://codecaster.nl/got/rmb/star1.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star2.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star3.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star4.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/star5.gifhttp://codecaster.nl/got/rmb/stats.gif
Met dank aan CodeCaster